top of page
Reforestation through replanting in mixed forest.jpg

Milieu en innovatie

Kloek Pallets Kampen praat niet alleen over of milieu en duurzaamheid, we doen het ook. Elke dag is Kloek is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid.
Door onze structuur kunnen wij waarborgen dat er geen houtafval ontstaat bij de reparatie van en productie van nieuwe pallets. Het restmateriaal wat overblijft uit de productie wordt niet vernietigd maar opgeslagen om daarna te worden gebruikt als toevoegingen voor bijvoorbeeld de platen industrie.  Houten pallets hebben als voordeel dat reparatie mogelijk is, in bijna alle gevallen zijn de pallets te repareren. Na reparatie kunnen de pallets opnieuw worden ingezet.

Kloek heeft in samenwerking met zijn klanten diverse cirkel (retour) plannen ontwikkeld. Kloek organiseert het retour halen van pallets die na gebruik overbodig zijn geworden. Hierdoor wordt vernietiging van pallets voorkomen, met als gevolg minder CO-2 uitstoot.

Door deze manier van werken wordt het milieu tot het minimum belast.

bottom of page