top of page
Verpakkingshout onder FSC & PEFC certificaat.webp

Certificering bij Kloek Pallets Kampen

 
FSC®

Kloek Pallets Kampen mag zichzelf een van de koplopers noemen in de palletmarkt betreffende  FSC®-certificering van verantwoord bosbeheer. Door de gehele handelsketen zijn de activiteiten van Kloek Pallets Kampen FSC®-gecertificeerd zodat de levering van een verantwoord product aan het einde van de keten kan worden gegarandeerd. De afkorting FSC® staat voor de Forest Stewardship Council dat vrij vertaald zoiets betekent als ''de raad voor goed bosbeheer''. Volgens FSC® betekent goed bosbeheer dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. FSC®-gecertificeerd hout is herkenbaar aan het kenmerkende FSC® ''checkmark & tree'' logo. Binnen het FSC® handelsketen certificeringsysteem zijn er drie verschillende systemen om de traceerbaarheid van het hout uit het verantwoord beheerde bos te kunnen garanderen. Elk systeem is herkenbaar aan haar eigen FSC® label & claim.

PEFC

Kloek Pallets Kampen heeft de mogelijkheid PEFC gecertifieerd hout te leveren. Kloek heeft hiervoor een gecertificeerde handelsketen zodat de levering van PEFC gecertificeerd hout kan worden gegarandeerd. De afkorting PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification staat voor het programma voor de goedkeuring van bos certificeringsystemen. PEFC is een wereldwijde non-profit organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van de certificering van het bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Bedrijven verderop in de keten kunnen hout uit een dergelijk bos vervolgens door middel van een gecertificeerde handelsketen verder verwerken in PEFC-gecertificeerde producten. PEFC-gecertificeerd hout is herkenbaar aan het PEFC logo. Het PEFC logo op een product geeft aan dat dit product afkomstig is uit duurzaam beheerd, PEFC gecertificeerd bos. Enkel bedrijven die een PEFC gecertificeerde handelsketen hebben mogen het PEFC logo op producten aanbrengen.

EUTR - de Europese Houtverordening

De EUTR (European Union Timber Regulation) is de Europese Houtverordening die ervoor zorgt dat er geen illegale houtproducten binnen de Europese Unie worden verhandeld. Sinds 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout voldoen aan een aantal eisen die binnen deze Europese wet worden gesteld. 

EUTR: Wetgeving tegen illegaal gekapt hout

Het doel van de EUTR is om illegaal gekapt hout van de Europese markt te weren. Het gaat er om dat hout wordt gekapt volgens de regels van het land van herkomst. Door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen geven marktdeelnemers garanties over de legale herkomst van hun producten. Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen bestaat uit:

  • Gegevens over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden;

  • Risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;

  • Risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.

Wat is illegaal en legaal hout?

Illegaal hout is hout wat is gekapt in strijd met de wetgeving van het land van herkomst. Legaal hout is gekapt en verhandeld volgens de geldende wet- en regelgeving van het land van herkomst. Hierbij moet het land van herkomst zelf toezien op de handhaving van de wet- en regelgeving. Legaal hout is niet hetzelfde als duurzaam hout en zegt in principe niets over de manier waarop het bosbeheer is uitgevoerd.

EUTR marktdeelnemer en EUTR handelaar

De Europese Houtverordening maakt een onderscheidt tussen bedrijven die de producten voor het eerst op de markt binnen de EU brengen (marktdeelnemers/operators) en bedrijven die de producten daarna verder verhandelen (handelaren/traders).

Uitvoering en toezicht op de naleving van EUTR 

De EU-lidstaten, in dit geval de Nederlandse overheid, houden toezicht op de naleving van deze EUTR wet. In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rechtstreeks toezicht op de marktdeelnemers en handelaren. 

Voldoet hout met een EUTR- of PEFC-keurmerk automatisch aan de EUTR?

Hout wat beschikt over een EUTR- of PEFC-keurmerk voor verantwoord bosbeheer is niet per definitie hout wat aan de eisen van de Europese Houtverordening voldoet. In de praktijk wordt EUTR- of PEFC-hout vaak wel beschouwd als bewijs van legaliteit. Wel wordt er door meerdere systemen, waaronder EUTR en PEFC, gewerkt aan het aanpassen van de standaarden, zodat men alsnog aan de verordening voldoet. 

ISPM-15

Kloek Pallets Kampen bezit ook een ISPM-15 (IPPC) certificaat. U kunt meer daarover te weten komen door op de knop hieronder te klikken.

bottom of page